Omet cursos disponibles

Cursos disponibles

animals

Recursos i activitats per a l'alumnat de Biologia i Geologia de 3r d'ESO que treballa l'assignatura mitjançant projectes

Project related to health and disease

Introduction project about the cell for students of 4th ESO

Temario teórico que profundiza en los contenidos prácticos que se trabajan en clase.

Curso de 10 temas para 1º de la ESO

Aquest curs està preparat per als alumnes de 3er d'ESO que amb triat l'assignatura d'Informàtica en valencià.