Omet cursos disponibles

Cursos disponibles

Recursos i activitats per a l'alumnat de Biologia i Geologia de 3r d'ESO que treballa l'assignatura mitjançant projectes

Curso de 10 temas para 1º de la ESO

Aquest curs està preparat per als alumnes de 3er d'ESO que amb triat l'assignatura d'Informàtica en valencià.