Course categories

DOCUMENTACIÓ PEL PROFESSORAT 
 Fòrum de participació i diàleg del professorat
 Documentació per a professoratSummary
 3r PMAR ( ulls de pantera)This course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary

Pla de transició 
 Pla de transició: necessitats educatives
 Pla de transició: organització
 Pla de transició: comissió curricular
PDC 
 Ámbito Científico PDCThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
MEDIACIÓ 
 Posem-nos d'acord. Servei de mediació de l'IES Riu Túria - Quart de PobletThis course allows guest users to enterSummary
CURSOS 
 OBEDIÈNCIA A L'AUTORITATThis course allows guest users to enterSummary
 Educació Física
 Practicum del Master per al Professorat d' Educació Secundària 2015-16This course allows guest users to enter

Ciències Naturals 
 PMAR: SALUT,ALIMENTACIÓ I NUTRICIÓThis course requires an enrolment keySummary
 Cultura Científica 4t d'ESOThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 ANATOMÍA APLICADAThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
 3r de Biologia i GeologiaThis course requires an enrolment keySummary
 TEORIA DE SISTEMES I MODELS DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMICThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 L' ATMOSFERAThis course requires an enrolment keySummary
 BIOQUÍMICAThis course requires an enrolment keySummary
 ZOOLOGIAThis course requires an enrolment keySummary
 Biologia 2on BatxThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Laboratori de Biologia i Geologia 3r ESOThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
 Ciències Naturals - 2n ESOThis course allows guest users to enter
 3 ESO - Biologia
 Biologia i Geologia 1er ESOThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary

Prácticas de Laboratorio 
 Pràctiques Biologia 3r ESOThis course allows guest users to enterSummary
 PRÀCTIQUES LABORATORI 1r ESOThis course allows guest users to enterSummary

Biology and Geology 
 Project 2: How does it work?This course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
 Where do children come from?This course allows guest users to enter
 What do you want for lunch?This course allows guest users to enter
 What is happening to me?This course allows guest users to enter
 Project 1: What's in there?This course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary

Geografia i Història 
 Geografia i Història 4t ESO (Agustí Campos)This course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Geografia i Història 2n ESO (Agustí Campos)This course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
 Geografia de EspañaThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
 II Guerra MundialThis course requires an enrolment keySummary
 Departament de Geografia i HistòriaThis course allows guest users to enter
 Historia de España (2º bachillerato)This course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Sociales - 1º ESOThis course requires an enrolment key
 Sociales - 2º ESOThis course requires an enrolment key
 TRABAJO DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES.This course allows guest users to enter
 HISTÒRIA D'ESPANYA 2º BATXILLERATThis course allows guest users to enter
 HISTORIA DEL ARTEThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
 Història del Món ContemporaniThis course allows guest users to enterSummary
 Ciències Socials 3 ESOThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary

Física y Química 
 Física y Química 4ªThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 2º ESO - CCNN (FQ)
 Química 2º BachilleratoThis course allows guest users to enter
 3º Física y QuímicaThis course allows guest users to enter

Valencià 
 Optativa Instrumental 2n ESO
 PROVES
 Valencià 4t ESO
 Valencià 2n ESO
 Taller de Valencià 2n ESOThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
 ValenciàPQPI - Josefa DuràThis course allows guest users to enter
 Valencià - 2n de Batxillerat
 Taller de Valencià - 1er ESOThis course allows guest users to enter
 Valencià 1r ESO
 Valencià 3r ESO

Educació Plàstica 
 Educación Plástica y Audiovisual 2ºThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
 EDUCACIÓ PLÀSTICA 3r This course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
 EDUCACIÓ PLÀSTICA 4tThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
 DIBUIX TECNIC IThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key

Tecnologia 
 Technology ESO IThis course requires an enrolment keySummary
 TECNOLOGÍA 3ºeso DSummary

Informàtica 
 Diseño web - TMIThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Recursos informàtics a l'aulaThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Information & Communication Technologies ESO IIThis course requires an enrolment keySummary
 Information & Communication Technologies ESO IThis course requires an enrolment keySummary
 Informática 3º ESO 2016-2017 Jorge NavarroThis course requires an enrolment keySummary
 Informática 2º ESO Curso 2015/16 PaquiThis course requires an enrolment keySummary
 Informática 4º ESO 2016/17 Jorge NavarroThis course requires an enrolment keySummary

English 
 English - 1 ESO C
 English - 1 ESO B
 English - 1 ESO A

Música 
 BachillerThis course allows guest users to enter
 Vivaldi
 Bach
 El soThis course requires an enrolment keySummary

Educació Física 
 Educació Fśica 1º Batxillerat
 Educació Física 4t ESO
 E. Física 3r ESOThis course allows guest users to enter
 E. Fisica 2n ESO C Valencià curso 2014-2015
 E. Física 2n ESO B Valencià
 E. Física 2º ESO C Castellano
 E. Física 2n ESO A Valencià
 E. Física 1º ESO C Castellano
 E. Física 1r ESO B Valencià
 E. Física 1r ESO B Valencià 2014-2015
 E. Física 2º ESO D Castellano
 E. Física 1º ESO B CastellanoThis course requires an enrolment key
 E. Física 1r ESO A ValenciàThis course requires an enrolment key

Matemàtiques 
 Matemàtiques I
 Matemàtiques 2 batxillerat Científic Tècnic
 Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales IIThis course allows guest users to enter

Filosofia 
 Rousseau 4t de la ESOThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Fascismos 1 de batThis course requires an enrolment keySummary
TUTORIA 
 La tutoria. Espai d'informació per a les famílies de 2n de Batxillerat. Curs 2012-2013This course allows guest users to enter
FORMACIO PROFESSORS 
 ProjectiuThis course requires an enrolment keySummary
 CURS MOODLE AVANÇATThis course requires an enrolment keySummary
 CURS MOODLE BÀSIC IIThis course requires an enrolment keySummary

CURSOS CM - Bàsic II 
 B14 Destrezas de la Lengua Inglesa
 B13 Formulación Inorgánica 4ºESO
 B12 SociolingüísticaSummary
 B11 Práctica de la lengua inglesaThis course requires an enrolment keySummary
 B02 La alimentación y su relación con la saludSummary
 B03 Estudio de funcionesSummary
 B07 Introducción a las màquinas
 B08 Laboratorio de Ciencias de la Naturaleza 1ºESOSummary
 B10 Ecuaciones y resolución de problemasSummary
 B11 Les Composicions modularsSummary
 B10 Ecuaciones y resolución de problemas copia 1Summary

CURSOS CM - Avançat 
 A02 Foment de la lecturaThis course requires an enrolment keySummary