Categories de cursos

DOCUMENTACIÓ PEL PROFESSORAT 
 Fòrum de participació i diàleg del professorat
 Documentació per a professoratResum
 3r PMAR ( ulls de pantera)Aquest curs permet entrar als usuaris visitantsAquest curs requereix una clau d'inscripcióResum

Pla de transició 
 Pla de transició: necessitats educatives
 Pla de transició: organització
 Pla de transició: comissió curricular
PDC 
 Ámbito Científico PDCAquest curs permet entrar als usuaris visitantsAquest curs requereix una clau d'inscripcióResum
MEDIACIÓ 
 Posem-nos d'acord. Servei de mediació de l'IES Riu Túria - Quart de PobletAquest curs permet entrar als usuaris visitantsResum
CURSOS 
 OBEDIÈNCIA A L'AUTORITATAquest curs permet entrar als usuaris visitantsResum
 Educació Física
 Practicum del Master per al Professorat d' Educació SecundàriaAquest curs requereix una clau d'inscripció

Ciències Naturals 
 Módulo Científico FPB2Aquest curs permet entrar als usuaris visitants
 PMAR: SALUT,ALIMENTACIÓ I NUTRICIÓAquest curs requereix una clau d'inscripcióResum
 Cultura Científica 4t d'ESOAquest curs permet entrar als usuaris visitantsAquest curs requereix una clau d'inscripcióResum
 ANATOMÍA APLICADAAquest curs permet entrar als usuaris visitantsAquest curs requereix una clau d'inscripció
 3r de Biologia i GeologiaAquest curs requereix una clau d'inscripcióResum
 TEORIA DE SISTEMES I MODELS DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMICAquest curs permet entrar als usuaris visitantsAquest curs requereix una clau d'inscripcióResum
 L' ATMOSFERAAquest curs requereix una clau d'inscripcióResum
 BIOQUÍMICAAquest curs requereix una clau d'inscripcióResum
 4t ZOOLOGIA, EVOLUCIÓ I TECTÒNICA DE PLAQUESAquest curs permet entrar als usuaris visitantsAquest curs requereix una clau d'inscripcióResum
 Biologia 2on BatxAquest curs permet entrar als usuaris visitantsAquest curs requereix una clau d'inscripcióResum
 Laboratori de Biologia i Geologia 3r ESOAquest curs permet entrar als usuaris visitantsAquest curs requereix una clau d'inscripció
 Ciències Naturals - 2n ESOAquest curs permet entrar als usuaris visitants
 3 ESO - Biologia
 Biologia i Geologia 1er ESOAquest curs permet entrar als usuaris visitantsAquest curs requereix una clau d'inscripcióResum
 Regne Animals. Els nostres companysAquest curs permet entrar als usuaris visitantsAquest curs requereix una clau d'inscripció

Prácticas de Laboratorio 
 Pràctiques Biologia 3r ESOAquest curs permet entrar als usuaris visitantsResum
 PRÀCTIQUES LABORATORI 1r ESOAquest curs permet entrar als usuaris visitantsResum

Biology and Geology 
 Project 3: Do you feel it?Aquest curs permet entrar als usuaris visitantsAquest curs requereix una clau d'inscripció
 Project 2: How does it work?Aquest curs permet entrar als usuaris visitantsAquest curs requereix una clau d'inscripció
 Project 6: Where do children come from?Aquest curs permet entrar als usuaris visitants
 Project 5: What do you want for lunch?Aquest curs permet entrar als usuaris visitants
 Project 4: What is happening to me?Aquest curs permet entrar als usuaris visitants
 Project 1: What's in there?Aquest curs permet entrar als usuaris visitantsAquest curs requereix una clau d'inscripcióResum

Geografia i Història 
 Geografia i Història 4t ESO (Agustí Campos)Aquest curs permet entrar als usuaris visitantsAquest curs requereix una clau d'inscripcióResum
 Geografia i Història 2n ESO (Agustí Campos)Aquest curs permet entrar als usuaris visitantsAquest curs requereix una clau d'inscripció
 Geografia de EspañaAquest curs permet entrar als usuaris visitantsAquest curs requereix una clau d'inscripció
 II Guerra MundialAquest curs requereix una clau d'inscripcióResum
 Departament de Geografia i HistòriaAquest curs permet entrar als usuaris visitants
 Historia de España (2º bachillerato)Aquest curs permet entrar als usuaris visitantsAquest curs requereix una clau d'inscripcióResum
 Sociales - 1º ESOAquest curs requereix una clau d'inscripció
 Sociales - 2º ESOAquest curs requereix una clau d'inscripció
 TRABAJO DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES.Aquest curs permet entrar als usuaris visitants
 HISTÒRIA D'ESPANYA 2º BATXILLERATAquest curs permet entrar als usuaris visitants
 HISTORIA DEL ARTEAquest curs permet entrar als usuaris visitantsAquest curs requereix una clau d'inscripció
 Història del Món ContemporaniAquest curs permet entrar als usuaris visitantsResum
 Ciències Socials 3 ESOAquest curs permet entrar als usuaris visitantsAquest curs requereix una clau d'inscripcióResum

Física y Química 
 Física y Química 4ªAquest curs permet entrar als usuaris visitantsAquest curs requereix una clau d'inscripcióResum
 2º ESO - CCNN (FQ)
 Química 2º BachilleratoAquest curs permet entrar als usuaris visitants
 3º Física y QuímicaAquest curs permet entrar als usuaris visitants

Valencià 
 Optativa Instrumental 2n ESO
 PROVES
 Valencià 4t ESO
 Valencià 2n ESO
 Taller de Valencià 2n ESOAquest curs permet entrar als usuaris visitantsAquest curs requereix una clau d'inscripció
 ValenciàPQPI - Josefa DuràAquest curs permet entrar als usuaris visitants
 Valencià - 2n de Batxillerat
 Taller de Valencià - 1er ESOAquest curs permet entrar als usuaris visitants
 Valencià 1r ESO
 Valencià 3r ESO

Educació Plàstica 
 Educación Plástica y Audiovisual 2ºAquest curs permet entrar als usuaris visitantsAquest curs requereix una clau d'inscripció
 EDUCACIÓ PLÀSTICA 3r Aquest curs permet entrar als usuaris visitantsAquest curs requereix una clau d'inscripció
 EDUCACIÓ PLÀSTICA 4tAquest curs permet entrar als usuaris visitantsAquest curs requereix una clau d'inscripció
 DIBUIX TECNIC IAquest curs permet entrar als usuaris visitantsAquest curs requereix una clau d'inscripció

Tecnologia 
 Technology ESO IAquest curs requereix una clau d'inscripcióResum
 TECNOLOGÍA 3ºeso DResum

Informàtica 
 Diseño web - TMIAquest curs permet entrar als usuaris visitantsAquest curs requereix una clau d'inscripcióResum
 Recursos informàtics a l'aulaAquest curs permet entrar als usuaris visitantsAquest curs requereix una clau d'inscripcióResum
 Information & Communication Technologies ESO IIAquest curs requereix una clau d'inscripcióResum
 Information & Communication Technologies ESO IAquest curs requereix una clau d'inscripcióResum
 Informática 3º ESO 2016-2017 Jorge NavarroAquest curs requereix una clau d'inscripcióResum
 Informática 2º ESO Curso 2015/16 PaquiAquest curs requereix una clau d'inscripcióResum
 Informática 4º ESO 2016/17 Jorge NavarroAquest curs requereix una clau d'inscripcióResum

English 
 English - 1 ESO C
 English - 1 ESO B
 English - 1 ESO A

Música 
 BachillerAquest curs permet entrar als usuaris visitants
 Vivaldi
 Bach
 El soAquest curs requereix una clau d'inscripcióResum

Educació Física 
 Educació Fśica 1º Batxillerat
 Educació Física 4t ESO
 E. Física 3r ESOAquest curs permet entrar als usuaris visitants
 E. Física 2n ESO B Valencià
 E. Física 2n ESO A Valencià
 E. Física 1r ESO B Valencià
 E. Física 1r ESO A ValenciàAquest curs requereix una clau d'inscripció
 E. Física 1r ESO C ValenciàAquest curs requereix una clau d'inscripció
 E. Física 1r ESO D ValenciàAquest curs requereix una clau d'inscripció
 E. Física 2n ESO C Valencià copia 1

Matemàtiques 
 Matemàtiques I
 Matemàtiques 2 batxillerat Científic Tècnic
 Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales IIAquest curs permet entrar als usuaris visitants

Filosofia 
 Rousseau 4t de la ESOAquest curs permet entrar als usuaris visitantsAquest curs requereix una clau d'inscripcióResum
 Fascismos 1 de batAquest curs requereix una clau d'inscripcióResum
TUTORIA 
 La tutoria. Espai d'informació per a les famílies de 2n de Batxillerat. Curs 2012-2013Aquest curs permet entrar als usuaris visitants
FORMACIO PROFESSORS 
 Curso de Prueba MúsicaAquest curs permet entrar als usuaris visitants
 Marilisa-TecnologiaAquest curs permet entrar als usuaris visitantsAquest curs requereix una clau d'inscripció
 Historia medievalAquest curs permet entrar als usuaris visitants
 MaterialesAquest curs permet entrar als usuaris visitants
 Curso de materialesAquest curs permet entrar als usuaris visitants
 FrancesAquest curs permet entrar als usuaris visitants
 Salva- Educació FísicaAquest curs permet entrar als usuaris visitants
 Música de ayer y de hoyAquest curs permet entrar als usuaris visitants
 Curso de Prueba Música
 Nombre del curso
 ProjectiuAquest curs requereix una clau d'inscripcióResum
 CURS MOODLE AVANÇATAquest curs requereix una clau d'inscripcióResum
 CURS MOODLE BÀSIC IIAquest curs requereix una clau d'inscripcióResum

CURSOS CM - Bàsic II 
 B14 Destrezas de la Lengua Inglesa
 B13 Formulación Inorgánica 4ºESO
 B12 SociolingüísticaResum
 B11 Práctica de la lengua inglesaAquest curs requereix una clau d'inscripcióResum
 B02 La alimentación y su relación con la saludResum
 B03 Estudio de funcionesResum
 B07 Introducción a las màquinas
 B08 Laboratorio de Ciencias de la Naturaleza 1ºESOResum
 B10 Ecuaciones y resolución de problemasResum
 B11 Les Composicions modularsResum
 B10 Ecuaciones y resolución de problemas copia 1Resum

CURSOS CM - Avançat 
 A02 Foment de la lecturaAquest curs requereix una clau d'inscripcióResum