Course categories

DOCUMENTACIÓ PEL PROFESSORAT 
 Fòrum de participació i diàleg del professorat
 Documentació per a professoratSummary
 4 PDC - ULLS DE PANTERAThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary

Pla de transició 
 Pla de transició: necessitats educatives
 Pla de transició: organització
 Pla de transició: comissió curricular
PDC 
 Ámbito Científico PDCThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 SALUT,ALIMENTACIÓ I NUTRICIÓThis course requires an enrolment keySummary
MEDIACIÓ 
 Posem-nos d'acord. Servei de mediació de l'IES Riu Túria - Quart de PobletThis course allows guest users to enterSummary
CURSOS 
 OBEDIÈNCIA A L'AUTORITATThis course allows guest users to enterSummary
 Educació Física
 Practicum del Master per al Professorat d' Educació Secundària 2015-16This course allows guest users to enter

Ciències Naturals 
 ANATOMÍA APLICADAThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
 TREBALL MONOGRÀFIC D'INVESTIGACIÓThis course requires an enrolment keySummary
 TEORIA DE SISTEMES I MODELS DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMICThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 L' ATMOSFERAThis course requires an enrolment keySummary
 BIOQUÍMICAThis course requires an enrolment keySummary
 ZOOLOGIAThis course requires an enrolment keySummary
 Biologia 2on BatxThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Laboratori de Biologia i Geologia 3r ESOThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
 Biología y Geología 4º ESOThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Ciències Naturals - 2n ESOThis course allows guest users to enter
 3 ESO - Biologia
 Ciències Naturals 1er ESOThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary

Prácticas de Laboratorio 
 Pràctiques Biologia 3r ESOThis course allows guest users to enterSummary
 PRÀCTIQUES LABORATORI 1r ESOThis course allows guest users to enterSummary

Natural Science 
 Preparing the backpack!This course allows guest users to enter
 Earth's internal energyThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
 Waves: Light and SoundThis course allows guest users to enter
 Sources of energyThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
 Energy? What is this?This course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
 Is there water for all?This course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
 The air we breatheThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary

Biology and Geology 
 What happens inside me?This course allows guest users to enter
 Where do children come from?This course allows guest users to enter
 What do you want for lunch?This course allows guest users to enter
 What is happening to me?This course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
 What's in there?This course allows guest users to enterSummary

Geografia i Història 
 Guerra Civil i Franquisme.This course allows guest users to enter
 Piràmides de Població.This course allows guest users to enter
 Els inicis de l'Edat Moderna.This course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
 La Primera Guerra Mundial. La Gran Guerra.This course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
 El Sàhara Occidental. Descolonització.This course allows guest users to enter
 L'art del segle XIX. Treball 4º ESO B This course allows guest users to enter
 L'època de l'ImperialismeThis course allows guest users to enter
 La Gran Guerra. La Batalla del Somme. 1 de Juliol de 1916.This course allows guest users to enter
 EL RENAIXEMENT DE LES CIUTATS (XI-XIII)This course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
 Educació en valors
 Naixement del Liberalisme. El segle XIX espanyol.This course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
 La Constitució del 1812. Viva la Pepa!This course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
 La Industrialització de les societats Europees
 EXPANSIÓ DE L'ISLAM
 Material ImperialismoThis course requires an enrolment keySummary
 II Guerra MundialThis course requires an enrolment keySummary
 Departament de Geografia i HistòriaThis course allows guest users to enter
 Historia de España (2º bachillerato)This course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Sociales - 1º ESOThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
 Sociales - 2º ESOThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
 TRABAJO DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES.This course allows guest users to enter
 HISTÒRIA D'ESPANYA 2º BATXILLERATThis course allows guest users to enter
 HISTORIA DEL ARTEThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
 Història del Món ContemporaniThis course allows guest users to enterSummary
 Geografía de EspañaThis course requires an enrolment keySummary
 Ciències Socials 3 ESOThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 La Industrialització de les societats EuropeesThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key

Física y Química 
 Física y Química 4ªThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 2º ESO - CCNN (FQ)
 Química 2º BachilleratoThis course allows guest users to enter
 3º Física y QuímicaThis course allows guest users to enter

Valencià 
 Optativa Instrumental 2n ESO
 PROVES
 Valencià 4t ESO
 Valencià 2n ESO
 ValenciàPQPI - Josefa DuràThis course allows guest users to enter
 Valencià - 2n de Batxillerat
 Taller de Valencià - 1er ESOThis course allows guest users to enter
 Valencià 1r ESO

Educació Plàstica 
 TREBALL MONOGRAFIC D'ARTThis course allows guest users to enter
 EDUCACIÓ PLÀSTICA 3r This course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
 DIBUIX TECNIC IThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key

Tecnologia 
 Nuevas Tecnologías 2º PCPI Jorge NavarroThis course requires an enrolment keySummary
 Technology ESO IThis course requires an enrolment keySummary
 TECNOLOGÍA 3ºeso DSummary

Informàtica 
 Diseño web - TMIThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Recursos informàtics a l'aulaThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Information & Communication Technologies ESO IIThis course requires an enrolment keySummary
 Information & Communication Technologies ESO IThis course requires an enrolment keySummary
 Informática 3º ESO 2015-2016 Jorge NavarroThis course requires an enrolment keySummary
 Informática 2º ESO Curso 2015/16 PaquiThis course requires an enrolment keySummary
 Informática 4º ESO 2015/16 Jorge NavarroThis course requires an enrolment keySummary

English 
 English - 1 ESO C
 English - 1 ESO B
 English - 1 ESO A

Música 
 BachillerThis course allows guest users to enter
 Vivaldi
 Bach
 El soThis course requires an enrolment keySummary

Educació Física 
 Educació Fśica 1º Batxillerat
 Educació Física 4t ESO
 E. Física 3r ESOThis course allows guest users to enter
 E. Fisica 2n ESO C Valencià curso 2014-2015
 E. Física 2n ESO B Valencià
 E. Física 2º ESO C Castellano
 E. Física 2n ESO A Valencià
 E. Física 1º ESO C Castellano
 E. Física 1r ESO B Valencià
 E. Física 1r ESO B Valencià 2014-2015
 E. Física 2º ESO D Castellano
 E. Física 1º ESO B CastellanoThis course requires an enrolment key
 E. Física 1r ESO A ValenciàThis course requires an enrolment key

Matemàtiques 
 Matemàtiques I
 Matemàtiques 2 batxillerat Científic Tècnic
 Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales IIThis course allows guest users to enter

Filosofia 
 Rousseau 4t de la ESOThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Fascismos 1 de batThis course requires an enrolment keySummary
TUTORIA 
 La tutoria. Espai d'informació per a les famílies de 2n de Batxillerat. Curs 2012-2013This course allows guest users to enter
FORMACIO PROFESSORS 
 ProjectiuThis course requires an enrolment keySummary
 CURS MOODLE AVANÇATThis course requires an enrolment keySummary
 CURS MOODLE BÀSIC IIThis course requires an enrolment keySummary

CURSOS CM - Bàsic II 

CURSOS CM - Avançat 
 A02 Foment de la lecturaThis course requires an enrolment keySummary